Menu Sluiten

Arion Deutschland GmbH

Arion bouwt Swash-fabriek op Avantis – Naebers investeert opnieuw

Zorginnovatiebedrijf Arion is het derde bedrijf dat op Avantis kiest voor een grens-overschrijdende locatie. Arion ontwikkelde het wassen-zonder-waterconcept dat het gebruik van handdoeken, zeep, waskommen, washandjes en vocht inbrengende crème in de gezondheidszorg overbodig maakt. Op de grens van Heerlen en Aken laat Arion een nieuw pand bouwen. Het gaat om een oppervlak van 15.000 vierkante meter, waarvan in eerste instantie 8.000 m2 wordt bebouwd en het restant wordt gereserveerd voor de groei in de nabije toekomst. Het pand zal bestaan uit een Cleanroom, voor de productie van Swash, van 1.000 m2, 1.500 m2 kantoorruimte en 3.000 m2 logistiek. Het nieuwe pand is noodzakelijk om de geplande groei van de komende jaren op te vangen. Arion telt nu 100 medewerkers en was afgelopen jaar goed voor een omzet van 7 miljoen euro. De komende jaren zal het aantal medewerkers uitgroeien tot meer dan 200, waarbij de omzet ruim vervijfvoudigd wordt. Ten opzichte van de huidige situatie is dat een verdubbeling.

Nieuwe pand

Het nieuwe pand wordt gebouwd door Naebers Onroerend Goed. Het betreft een pand dat letterlijk op de Duits-Nederlandse grens wordt gebouwd hetgeen perfect aansluit bij de Nederlandse en Duitse ambities van Arion met het uiteindelijke doel om marktleider in heel Europa te worden met Swash. De investering wordt geraamd op 8 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft voor het pand en de andere helft voor het groeiende machinepark bestemd is. Van de huidige twee productielijnen zal Arion doorgroeien naar 7 productielijnen op korte termijn. De bouw start komend najaar en het is de bedoeling dat Arion eind 2015 naar de nieuwe vestiging verhuist.

Over Arion en SWASH

Arion is een innovatief bedrijf dat sinds 20 jaar in meer dan 40 landen wereldwijd actief is op de markt voor hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Het internationale bedrijf heeft vestigingen in de VS, België, Duitsland, Denemarken, Spanje en zal binnenkort nog meer kantoren in Europa gaan openen. Het bedrijf, in 1994 opgericht door de uit Maastricht afkomstige Erik Joosten, speelt in op de toenemende vergrijzing in de zorgsector en ontwikkelde vernieuwende producten voor de gezondheidszorg zoals aan- en uittrekhulpen voor steunkousen en producten waarmee je zonder water een patiënt kunt wassen (SWASH). In 2009 heeft de directie besloten alléén op eigen producten te focussen en alle handelsproducten vaarwel te zeggen. Arion is met SWASH nu al marktleider in Nederland en Spanje en hard op weg deze positie in Duitsland en Denemarken te veroveren.
Een paar weken geleden was in de media te lezen dat uit het eerste grootschalige onderzoek in Nederland blijkt dat het wassen-zonder-water een veilig en prettig alternatief is voor patiënten en zorgverleners en daarnaast ook efficiëntie voordelen voor de instellingen oplevert. De markt voor wassen-zonder-water in Nederland en Europa heeft een enorm groeipotentieel.

Avantis

Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis ligt op de grens van de gemeenten Heerlen en Aken en werd in 2000 aangelegd. Het bedrijvenpark is eigendom van de Nederlandse gemeente Heerlen, industriebank LIOF, de Duitse stad Aken en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Eerder dit jaar kondigde Europa’s snelgroeiende internetapotheek DocMorris ook al de verhuizing naar het businesspark aan. Na Solland Solar en Avantec (Duitse bedrijf van Naebers Elektro Techniek) is Arion het derde bedrijf dat op het bedrijventerrein Avantis precies op de Duits-Nederlandse grens bouwt.

PERSVERKLARINGEN

Erik Joosten, directeur Arion: “Met Avantis hebben we een grensoverschrijdende ligging die optimaal is voor levering aan de Europese markt. Én een standplaats die ons de ideale voorwaarden biedt voor verdere groei waarmee we de toenemende volumes op de lange termijn kunnen verwerken. Onze strategie is om over vijf jaar Europees marktleider te zijn met ons ‘wassen zonder water’ product SWASH. Met Avantis zetten we een grote stap richting de toekomst”.

Marcel Philipp, Oberbürgermeister van Aken: “Voor Avantis betekent de komst van het snelgroeiende Arion niet alleen een prominente nieuwkomer, maar ook een bewijs van de veelzijdige vestigingsvoorwaarden die het park biedt voor uitlopende bedrijfstakken. Een bewijs dat Avantis en de gemeenten Heerlen en Aken stilaan vruchten lijkt af te werpen”.

Martin de Beer, wethouder van Heerlen: “Alvorens voor Avantis te kiezen, heeft Arion onderzoek gedaan naar diverse vestigingslocaties in Zuid-Limburg. Het internationale karakter van het businesspark en de beschikbare grond voor de groei van het bedrijf hebben sterk toe bijgedragen dat Arion het Avantis-bedrijvenpark als vestigingsplaats heeft gekozen. Met name de ligging op de grens met Duitsland is voor Arion essentieel. Het betreft één pand met een Nederlands en Duits adres. Met de komst van Arion krijgt Heerlen een nieuwe werkgever en wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. We verwelkomen Arion en verheugen ons op de samenwerking”.

Manfred Sicking, Avantis Business-Park: “In betrekkelijk korte tijd is Arion – na DocMorris en Deutsche Post DHL – dit jaar het derde bedrijf dat aankondigt zich op Avantis te willen vestigen. We zijn erin geslaagd om het businesspark Avantis aantrekkelijk te maken voor bedrijven. Met de komst van Arion krijgen we een Limburgs familiebedrijf op ons bedrijventerrein en wordt Avantis mogelijk aantrekkelijk voor nog meer familiebedrijven. Na DocMorris is Arion het tweede bedrijf op Avantis in gezondheidszorg gerelateerde producten. De flexibilisering van ons marketingconcept heeft zijn waarde bewezen. Steeds meer internationale bedrijven uit de logistiek, communicatie en sinds kort de zorg weten ons te vinden. Avantis is op de goede weg!”

Marcel Naebers, Naebers Onroerend Goed: “Arion, geen investeerder voor grond en gebouwen, was op zoek naar een onroerend goed partner. Mede doordat vastgoedbedrijf Naebers Onroerend Goed, een oplossing heeft kunnen bieden voor zowel projectontwikkeling, financiering als bouw, kan dit project gerealiseerd worden. De partijen zijn samengebracht door een succesvolle bemiddeling van Mark Jorritsma. Nu we de voorbereiding, na een goede samenwerking met Arion en Avantis, zover hebben afgesloten zullen we op zeer korte termijn beginnen zodat Arion de gebouwen eind volgend jaar in gebruik kan nemen c.q. in kan gaan richten”.