Menu Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Diensten, of enige van de informatie en/of inhoud die in enig deel van de Diensten wordt gepresenteerd, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van XE en andere kennisgevingen die via de Diensten zijn geplaatst, hebt gelezen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. U garandeert en stemt er verder mee in dat u de bevoegdheid en autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan. Indien u het bovenstaande niet erkent en er niet mee instemt, heeft u geen toegang tot of gebruik van de valuta-informatie, content of Diensten van XE.