Menu Sluiten

PEM Motion GmbH, Aachen

Nieuws vanuit AVANTIS
vanaf 2020 een centrum voor duurzame mobiliteit

Al in het eerste kwartaal van 2020 verhuist de spin-off PEM Motion van RWTH als hoofdhuurder naar het voormalige productiegebouw van de zonnecellenfabrikant Trina Solar op het bedrijvenpark Avantis. Felix Delahaye, Managing Director van Avantis GOB & Services NV, verwelkomt het ambitieuze en toekomstgerichte project: “PEM Motion GmbH en haar partners sluiten in feite de cirkel rond het idee van een Science & Business park dat eind jaren 90 ontstond. De afgelopen jaren hebben met succes aangetoond dat de handel op Avantis al goed functioneert. Nu ligt de focus steeds meer op onderzoek en ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat de oprichting van het expertisecentrum ook een impuls zal zijn voor verdere bedrijven op dit gebied om zich op Avantis te vestigen en dat er daardoor een vruchtbaar partnerschap met betrekking tot mobiliteit in en rond het bedrijvenpark ontstaat.” PEM Motion GmbH is in 2014 opgericht als onderdeel van de oprichting van StreetScooter om kennis uit de werkzaamheden van de leerstoel Electromobility Components bij RWTH voor andere bedrijven toegankelijk te maken en zo bij te dragen aan de mobiliteits- en energietransitie. De projecten van het bedrijf variëren van de ontwikkeling en het testen van batterijtechnologieën, carrosseriebouw tot prototypeconstructie en hebben betrekking op alle technische onderwerpen die verband houden met elektromobiliteit. Ondertussen werken wereldwijd ongeveer 90 werknemers voor autofabrikanten en mobiliteitsproviders op drie locaties in Europa en Noord-Amerika en breiden nu ook uit naar Avantis. Naast PEM Motion verhuizen ook andere partners op het gebied van productie van brandstofcellen, infrastructuur, logistiek en mobiliteit naar de nieuwe locatie – onder andere de Alternative Energy Driven Solutions GmbH, Velocity en Ducktrain. Het doel is om op de middellange termijn een expertisecentrum op te bouwen voor alle uitdagingen rond duurzame mobiliteit en logistiek op de locatie Avantis, wat door korte afstanden snelle oplossingen mogelijk maakt. Dit expertisecentrum wil ook de taak op zich nemen om een mobiliteitsconcept te realiseren voor de werknemers van de gevestigde bedrijven, dat bestaat uit een mix van velocity stations, laadpalen voor elektrische voertuigen, pool e-scooters en elektrische voertuigen, carsharing en openbaar vervoer, en dit continu verder ontwikkelt. Het onderwerp waterstof als energiebron voor de transportsector moet ook worden overwogen. Het is ook de bedoeling om op deze nieuwe locatie op kleine schaal een “humanotop” te implementeren, d.w.z. om alle benodigde middelen te verstrekken, van energie tot water alsook levensmiddelen tot mobiliteit en infrastructuur. Prof. Dr. Manfred Sicking, bestuurslid en wethouder voor Economische ontwikkeling, Sociale zaken en Huisvesting van de stad Aken, voegt eraan toe: “Het expertisecentrum “Future Mobility” kan wellicht antwoorden geven op enkele van de meest dringende vragen van onze tijd. Nogmaals toont dit dat de universiteiten van Aken en hun spin-offs van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de regio. Het bedrijvenpark Avantis, dat destijds ook als een grensoverschrijdend bedrijvenpark opgericht was en een innovatieve karakter had, biedt de mogelijkheid om dergelijke innovatieve spin-offs op de locatie in Aken te behouden en hun verdere ontwikkeling in de nabijheid van de universiteiten te bevorderen.”